Інформація про автора

Яхно, Олег Михайлович, НТУУ "КПІ", Україна