Інформація про автора

Сівецький, Володимир Іванович, кафедра ХПСМ ІХФ НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна