Інформація про автора

Кліменко, Іван Миколайович, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", Україна