Інформація про автора

Загуменний, Ярослав Вікторович, Відділ гідробіоніки і керування примежовимшаром, Інститут гідромеханіки НАН України, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник.