Інформація про автора

Разави, Фаршад, Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т», Україна