Інформація про автора

Луговський, Олександр Федорович, Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т», Україна