Інформація про автора

Яхно, Олег Михайлович, НТУУ "КПІ" ім. Сікорського