Інформація про автора

Юрчишин, Оксана Ярославівна, НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна