Інформація про автора

Черкашенко, Михайло Володимирович, НТУ "ХПІ", Україна