Інформація про автора

Воропаєв, Генадій Олександрович, Відділ гідробіоніки і керування примежовимшаром, Інститут гідромеханіки НАН України, д.ф.-м.н., професор., Україна