Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»


Конференція заснована кафедрою "Прикладної гідроаеромеханіки і мехатроніки" Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у 1996 році.

Конференція проводиться один раз на рік.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Тематики конференції:

  • Технічна гідромеханіка;
  • Гідропневмопривод та системи мехатроніки;
  • Гідравлічні і пневматичні машини, гідропередачі.
  • Повні тексти доповідей, рекомендовані до опублікування оргкомітетом (після їхнього заслуховування), що відповідають вимогам до фахових видань України й виконані відповідно до вимог оформлення, можуть бути опубліковано в спеціалізованому збірнику наукових статей «Вісник НТУУ “КПІ”. Серія машинобудування» та у Всеукраїнському науково-технічному журналі „Промислова гідравліка та пневматика”

    Поточні конференції

    Зараз немає активних конференцій. Для перегляду конференцій, що минули, будь ласка, користуйтесь архівами.