Наукові конференції України, XXVII Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”

Розмір шрифту: 
Вплив похибки форми виготовлення роторів на вихідні характеристики планетарних гідромоторів
Анатолій Іванович Панченко, Анжела А. Волошина, О. А. Тітова

Остання редакція: 2023-05-18

Анотація (800-1000 знаків)


В мехатронних системах приводів активних робочих органів та ходових систем самохідної техніки в більшій мірі застосовують гідромотори планетарного типу, стабільність роботи яких лімітує система роторів. Реальне з'єднання роторів планетарного гідромотора відрізняється від теоретичного наявністю діаметрального зазору та відсутністю жорсткого кінематичного зв'язку між внутрішнім і зовнішнім роторами. Тому, дослідження впливу діаметрального зазору між внутрішнім і зовнішнім роторами планетарного гідромотора на зміну його вихідних характеристик є актуальною задачею, рішення якої дозволить забезпечити стабільність вихідних параметрів планетарних гідромоторів на стадії проектування. В результаті проведених досліджень впливу конструктивних особливостей роторів планетарного гідромотора на зміну його вихідних характеристик розроблено розрахункову схему та математичний апарат, що дозволяють описати взаємозв'язок конструктивних особливостей внутрішнього і зовнішнього роторів та вихідних характеристик планетарного гідромотора, провести моделювання коливань діаметрального зазору та визначити вплив похибки форми зубчастих поверхонь роторів на стабільність вихідних характеристик планетарного гідромотора.

Ключові слова


Планетарний гідромотор; внутрішній ротор; зовнішній ротор; зубчаста поверхня; граничні відхилення; діаметральний зазор; похибка форм