Наукові конференції України, XXVI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”

Розмір шрифту: 
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄМНОГО ГІДРОПРИВОДА ОБЕРТАННЯ АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧА
Григорій Аврамович Аврунін, Ігор Георгійович Кіриченко, Дмитро Миколайович Шевченко, Ірина Іванівна Мороз

Остання редакція: 2021-08-13

Анотація (800-1000 знаків)


Розглянута математична модель об’ємного гідропривода обертання барабану автобетонозмішувача, яка складається з алгоритмів статичного та динамічного розрахунків. Методики розрахунків дозволяють знайти робочі об’єми гідромотора та насоса, що працюють в замкненому ланцюгу циркуляції робочої рідини, та встанови-ти вплив на коливання тиску в гідроприводі залежно від швидкодії зміни подачі аксіальнопоршневого насосу. Моделювання динаміки об’ємного гідропривода проводили шляхом завдання перемінної подачі насоса вико-нано за допомогою пакету VisSim-map в пусковому режимі, режиму, що встановився, і гальмівному. Автомати-зація режимів подачі насоса виконана завдяки застосуванню регулятора робочого об’єму з електричним про-порційним керуванням. При цьому можливо встановлення мінімально можливого часу підвищення і зниження подачі насоса, що забезпечує обмеження максимального тиску при пуску і роботу гідропривода без кавітації з урахування моменту інерції та стисливості робочої рідини.

Ключові слова


Об’ємний гідропривод, насос, гідромотор, барабан автобетонозмішувача, математична модель, швидкодія, момент інерції, робоча рідина, тиск в гідросистемі.