Наукові конференції України, XXVI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”

Розмір шрифту: 
Розвиток наукових основ явища переносу енергії в гідромеханічних і механотронних системах
Ігор Вікторович Ночніченко

Остання редакція: 2021-08-18

Анотація (800-1000 знаків)


В перше пропонується використовувати синтез інформаційно-енергетичного переносу сигналу та енергії, що забезпечує значне зменшення часу розрахунку та проектування в порівнянні з існуючими методами. З одного боку дає можливість організувати гарні енергетичні процеси з іншого коли ми вводимо в систему електронну частину значно зменшується час чисельного розрахунку конструкції та верифікацій варіантів конструктивного виконання. Це досягається за рахунок процесного представлення, з одного боку за рахунок врахування явища переносу на етапі розрахунку, з іншого узгодженість комп’ютерної частини за рахунок інформаційно–енергетичного переносу. Особливим класом задач в гідромеханіці, який потребує поглибленого вивчення є перенос віртуальної інформації з уточненням коефіцієнтів переносу (за рахунок фізичного експерименту та фундаментальних законів фізики, з застосуванням візуалізації робочих процесів як фізичної так і чисельного моделювання) та моделювання в прикладних пакетах систем автоматизованого проектування і оптимізація процесів переносу у розв’язку задач гідромеханіки з новими покращеними властивостями, які враховують змінні умови експлуатації та режими роботи (змінні коефіцієнти переносу). За результатами роботи планується створити алгоритм, який ґрунтується на методі переносу «геометродинаміці об’ємного середовища» для розробки гідромеханічних систем та апаратів, враховуючи раціональні режими роботи системи та її алгоритми керування (з застосуванням штучного інтелекту «чіпу» та нейронної мережі як «компенсатору» змінних умов експлуатації), а не проектування обладнання.

Ключові слова


Процеси переносу, енергія, інформаційна ентропія, системна інженерія