Наукові конференції України, XXVI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”

Розмір шрифту: 
Розгляд систем під кутом процесів переносу в життєвому циклі гідроаеромеханічних та механотронних систем
Ігор Вікторович Ночніченко, Олег Михайлович Яхно

Остання редакція: 2021-08-18

Анотація (800-1000 знаків)


Розглянуто комплексний підхід для розробки систем процесами переносу та системної інженерії в задачах гідроаеромеханіки і механотроніки. Запропонований підхід на етапі розробки системи може значно підвищити робочі характеристики системи в цілому та згенерувати нові системи. Показано, що процеси переносу інформаційної ентропії є визначальними при проектуванні технічних систем, а саме у процесах обміну: енергією, імпульсом, масою, зарядом, кутовим моментом в досліджуваних системах. Обгрунтовано, що явища переносу є корисним інструментом для аналізу фізично різнорідних систем.Фундаментальний аналіз всіх трьох підобластей маси, тепла, імпульсу є корисний для розрахунку та аналізу багатьох фундаментальних констант у градієнтному представленні. Що дає можливість уточнити закони наприклад керування нейромережою в задачах перебору масиву констант переносу бінарної інформації. У задачах механіки рідини і газу зазвичай використовують аналіз переносу для визначення профілі швидкості, яка протікає через жорсткий об'єм.Таким чином явища переносу охоплюють всі фізичні зміни та перетворення в технічних системах і у всесвіті в цілому при їх математичному представлені. Врахування явища переносу у штучних гібридних системах відкриває "тонкі нитки" керування процесами разом з рівнями розгляду цих систем за рахунок фундаментальних величин, які являються "містками" між макро та мікропараметрам. Тобто це і є нові якісні шляхи верифікації системи в їх життєвому циклі.

Ключові слова


Процеси переносу, енергія, інформація, ентропіч