Наукові конференції України, XXVI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”

Розмір шрифту: 
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
Олександр Васильович Узунов

Остання редакція: 2021-08-18

Анотація (800-1000 знаків)


Найбільш складні процеси, які потребують моделювання притаманні автоматичним системам безперервної дії, математичні моделі яких будують на основі конструктивних або принципових схем. В роботі представлено дослідницький підхід та алгоритм побудови математичних моделей. Вони ґрунтуються на виявлені структури процесу функціонування, яку представляють у формі замкненого ланцюгу взаємно обумовлених дій. Структуру процесу використовують як шаблон для розподілення елементів принципової схеми системи між діями структури. Таке розподілення дозволяє виявити призначення елементів схеми в забезпеченні процесу функціонування. Математичну модель отримують шляхом заміни дій елементів принципової схеми математичними описами, формуванням їх черговості, яка відповідає структурі і їх представленням в обчислювальному середовищі. Роботоспроможність запропонованих підходу та алгоритму проілюстровано на прикладі.

Ключові слова


математична модель, метод, автоматична система.