Наукові конференції України, XXV Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”

Розмір шрифту: 
Математична модель пружно-гідравлічного дозатора рідини
Софія Юріївна Космина, Оксана Сергіївна Ганпанцурова, Олександр Павлович Губарев

Остання редакція: 2020-09-19

Анотація (800-1000 знаків)


В роботі виконано теоретичний розрахунок гідроприводу з пружно гідравлічним дозуванням робочої рідини. Для визначення величини витрати через дозуючу камеру системи було використано теоретичний статичний розрахунок та гідравлічні процеси з ламінарним режимом руху рідини. Розроблено структуру моделі гідроприводу з пружно-гідравлічним дозатором рідини, що відповідає запропонованій принциповій схемі. Реалізовано загальну модель системи дозування подачі рідини в середовищі MathLab. Виконано серію тестових експериментів на моделі пружно-гідравлічного дозатора для визначення впливу параметрів та характеристик на витрату рідини, зокрема об’єму камери; частоти подачі імпульсів рідини; величини перепаду тиску; величини перетікань; частоти керуючого сигналу; зміни температури. Відповідно до отриманих даних та залежностей  зроблено висновки щодо ефективності математичної моделі для її використання в системі керування та подальшої необхідності її експериментального тестування.

Ключові слова


дозатор; математична модель; пружно-гідравлічне дозування; дозуюча камера; моделювання; характеристики.

Праці конференції зараз недоступні.