Наукові конференції України, XXV Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”

Розмір шрифту: 
ЗМІНА ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД НА ГІДРОДИНАМІЧНО-АКТИВНИХ ДІЛЯНКАХ ГІРСЬКИХ РІЧОК
Володимир Васильович Снітинський, Олег Михайлович Яхно, Петро Романович Хірівський, Ігор Романович Гнатів, Роман Маріянович Гнатів

Остання редакція: 2020-05-26

Анотація (800-1000 знаків)


В роботі представлені результати експериментальних досліджень високої здатності природних вод гірських річок Карпатського регіону до самоочищення спричиненої комплексним впливом гідродинамічно-активних ділянок. Враховуючи різноманітність складу забруднення води басейнів гірських річок, у них не спостерігається значного та стійкого погіршення якості води.

В межах гірських ландшафтів якість природних вод має вкрай важливе геоекологічне і господарське значення. Вони є не тільки важливим природним середовищем для гідробіонтів, адаптованих до екологічних умов водного середовища гірських річок, але й джерелом забезпечення водою населення, промисловості і сільського господарства у Львівській області.

Проведені дослідження похилів річок та розташування потенційних об’єктів техногенного забруднення дозволили оцінити просторовий розподіл ділянок очищення забруднених вод на гідродинамічно-активних ділянках басейну річки Стрий.

Ключові слова


якість природних вод, гідродинамічно-активні ділянки, гірські річки.

Праці конференції зараз недоступні.