Наукові конференції України, XXIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ”

Розмір шрифту: 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КРАПЕЛЬ РІДИНИ З ТВЕРДОЮ ПОВЕРХНЕЮ
Максим Найда

Остання редакція: 2019-04-16

Анотація (800-1000 знаків)


До теперішнього часу відсутня загальновизнана базисна модель рідкого стану. При розробці моделей рідкого стану необхідно враховувати два прямо протилежні вимоги: для рідкого стану притаманне з одного боку відносне розупорядкування в розташуванні частинок, характерне для газів, а з іншого - порівняно сильна міжмолекулярна взаємодія, характерна для твердих тіл. Ударно-вибухове диспергування рідини засноване на аналізі фізичної моделі квазікрісталічного твердотільного стану рідини і поняття часу релаксації, а також на унікальних експериментальних дослідженнях в лабораторних і напівпромислових умовах. Дослідження ударно-вибухового диспергування крапель рідини дозволили виявити не тільки процес ударно-вибухового руйнування крапель легкотекучих рідин, а й наочно виміряти час релаксації структурної перебудови рідин. Результати досліджень можуть використовуватися для більш адекватного моделювання рідкого стану.


Праці конференції зараз недоступні.