Інформація про автора

Беліков, Костянтин Олександрович, к.т.н., асистент, НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського