Наукові конференції України, XXIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ”

Розмір шрифту: 
ВРАХУВАННЯ КІЛЬКОСТІ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЙ В АЛГОРИТМІ КЕРУВАННЯ МЕХАТРОННОЇ СИСТЕМИ
Олександр Павлович Губарев, Оксана Сергіївна Ганпанцурова

Остання редакція: 2018-05-30

Анотація (800-1000 знаків)


Запропоновано методику врахування співвідношення вдалих та невдалих дій мехатронної системи в алгоритмі керування. В теоретичну основу покладено двокомпонентні логічні змінні, що є сумою змістовного та інерційно-змістовного компонентів, які розраховані за таблицею вдалих та невдалих дій, впорядкованих за часом і розподілених на групи. Розмір груп побудовано за логарифмічною шкалою з відліком від поточної спроби. Інерційно-змістовний компонент є добутком двох бінарних змінних, перша з яких визначає очікуваний результат спроби, а друга змінна має ймовірнісний показник, що характеризує інерційність прийняття рішень. Запропонований алгоритм розрахунку може бути використаним при обчисленні логічних виразів в алгоритмах керування [1,2,3].

Ключові слова


команда керування,спроба, логічна змінна, інерційність, пам’ять, алгоритм керування

Full Text: PDF