Наукові конференції України, XXIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ”

Розмір шрифту: 
КАВІТАЦІЙНА ОБРОБКА ВОДИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ ЕКСТРАГУВАННЯ
Назар Іванович Городиський, Тетяна Миколаївна Вітенько

Остання редакція: 2018-05-11

Анотація (800-1000 знаків)


Проаналізовано основні чинники, що впливають на кінетику вилучення цільових компонентів із зерен кави, зокрема температура, гідромодуль, тривалість. Розглянуто перспективні напрямки отримання екстрактів, що передбачають використання фізико-хімічного впливу як на екстрагент так і на систему в цілому. Експериментально досліджено масообмін при екстрагуванні в системі зерна кави-вода за умов використання активованого у кавітаційному пристрої гідродинамічного типу і неактивованого екстрагента за різних технологічних параметрів ведення процесу. Проаналізовано зміни які відбуваються в екстрагенті під впливом ефектів гідродинамічної кавітації. Запропоновано та обґрунтовано механізм інтенсифікації процесу вилучення цільових компонентів з обсмажених цілих зерен кави на основі аналізу можливого масообміну процесу. Експериментальні результати узагальнені на основі математичної моделі, що дозволяє визначати масообмінні коефіцієнти внутрішнього і зовнішнього масообміну й дає змогу прогнозувати процес під час його реалізації на практиці. Проведено аналіз та порівняння масообмінних коефіцієнтів процесу. Обґрунтовано доцільність застосування запропонованого методу з використанням попередньої кавітаційної обробки екстрагента.

Ключові слова


екстрагування; кавітаційна активація; коефіцієнти дифузії; розчинна кава

Full Text: PDF