Наукові конференції України, XXIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ”

Розмір шрифту: 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЛОКАЛЬНИХ ШВИДКОСТЕЙ ЗА РОЗГІННОГО РУХУ РЕАЛЬНОЇ РІДИНИ ЗІ СТАНУ СПОКОЮ
Олег Михайлович Яхно, Роман Маріянович Гнатів, Наталія Володимирівна Щербата, Ігор Романович Гнатів

Остання редакція: 2018-05-11

Анотація (800-1000 знаків)


В роботі представлені результати експериментальних досліджень розгінного руху рідини в циліндричній трубі зі стану спокою. Для визначення локальних характеристик нестаціонарного потоку використано термоанемометричну апаратуру. Встановлено, що за прискореного руху рідини зі стану спокою до виникнення турбулентності зберігається рівномірний розподіл швидкостей в перерізі труби і лише в тонкому пристінному шарі спостерігаються градієнти швидкостей. У момент переходу до турбулентного режиму з'являється переломна точка на графіку зміни величини середньої швидкості, а розподіл швидкостей та інтенсивність турбулентності зазнають значних змін в порівнянні зі стаціонарними турбулентними потоками. Турбулентність генерується в пристінній ділянці та поширюється до центру перерізу трубопроводу практично з постійною швидкістю.

Ключові слова


неусталений; нестаціонарний; рух рідини; структура потоку.

Full Text: PDF