Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ РІДИНИ У ВИХОРОКАМЕРНИХ НАГНІТАЧАХ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ DES Тези доповіді
Андрій Сергійович Роговий
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” МОДЕРНІЗАЦІЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ЗАГАЛЬНИЙ КОЛЕКТОР Тези доповіді
Микола Іванович Сотник, Катерина Анатоліївна Чайка, Олена Володимирівна Леонтьєва
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” Нагнітальні ерліфтні установки з радіальними нагнітачами Тези доповіді
Руслан Ігорович Божко, Анатолий Петрович Кононенко
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” Обеспечение эксплуатационной надежности пневматических клапанов с двухпозиционным поляризованным электромагнитным приводом Тези доповіді
Юрій Миколайович Рикуніч, Ярослав Богданович Федоричко, Євген Ігорович Барилюк, Геннадій Йосипович Зайончковський
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” Обґрунтування ефективної схеми тепловідведення від обертового циліндра в системах ротор-статор Тези доповіді
Viktor Oleksandrovych Konovalenko, Євген Валентинович Мочалін
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ АВТОМАТУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТИСКУ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО НАСОСА Тези доповіді
Дмитро Хоменко, Володимир Бутько
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” Оптимізація роботи та конструкції аспіратора Тези доповіді
Костянтин Миколайович Кузьменко, Ніна Федорівна Юрченко, Павло Михайлович Виноградський, Юрій Олександрович Парамонов
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА КОНСТРУКЦІЇ АСПІРАТОРА Тези доповіді
Костянтин Миколайович Кузьменко, Ніна Федорівна Юрченко, Павло Михайлович Виноградський, Ю. А. Парамонов
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗАТИСКНОГО ПАТРОНА ДЛЯ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ РІЗАННЯМ Тези доповіді
Микола Андрійович Новік, Оксана Ярославівна Юрчишин, Віталій Вікторович Музиченко
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОНАПІРНИХ СТРУМЕНІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГІДРОСТРУМЕНЕВОЇ ОБРОБКИ Тези доповіді
Олександр Петрович Ящук
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ КЛАПАНОВ Тези доповіді
Евгений Валериевич Весков, Елена Петровна Назаренко
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” Особливості аеродинаміки системи вентиляції промислового об*єкта Тези доповіді
Василь Ковальов, Сергій Корольов, Олег Глущенко, Андрій Артамонов
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ГІДРОПРИВОДУ З ПАРАЛЕЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ Тези доповіді
Олег Васильович Левченко, Олександр Павлович Губарев
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ КАВІТАЦІЇ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ. Тези доповіді
Тимофей Іванович Веретільник, О. А. Циба, А. В. Сьобко
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОКООРДИНАТНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ КІНЕМАТИЧНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ Тези доповіді
Василь Борисович Струтинський, Володимир Михайлович Чуприна, Григорій Леонідович Мелконов
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТИСКУ У ЗАМКНУТОМУ ОБСЯЗІ, ОБМЕЖЕНОМУ КОНІЧНИМИ ПОВЕРХНЯМИ Тези доповіді
Фаршад Разави, Олег Михайлович Яхно, Вячеслав Семенович Кривошеєв
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” ОЦІНКА ВПЛИВУ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ КАВІТАЦІЇ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ Тези доповіді
Тимофей Іванович Веретільник, М. В. Соломаха, О. А. Циба
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КАВІТАЦІЙНОГО ЗМІШУВАЧА СТАТИЧНОГО ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Тези доповіді
В. С. Мартинцев
 
XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” Оценка влияния конструктивных и экслуатационных параметров шестеренного насоса на пульсацию подачи путем оптимизации и трехмерного численного моделирования Тези доповіді
Зіновій Якович Лур'є, Анатолій Іванович Панченко, Володимир Михайлович Соловйов, Олександр Іванович Гасюк
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПОВІТРЯНОРОЗПОДІЛЬЧИХ ПРИСТРОЇВ ПРИПЛИВНИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ Тези доповіді
Сергій Олександрович Хованський, Ірина Павлівна Гречка
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ В ПЕРІОД ДООПРАЦЮВАННЯ Тези доповіді
Павло Миколайович Андренко, Антон Юрійович Лебедєв
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ВВЕДЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДАТЧИКІВ У РОЗПЛАВ ПОЛІМЕРНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ Тези доповіді
Володимир Іванович Сівецький, Олександр леонідович Сокольський, Олександр Євгенович Колосов, Ігор Ігорович Івіцький, Валерій Миколайович Куриленко
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” ПІДХОДИ ДО ЧИСЕЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБОРОТНИХ ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН Тези доповіді
Kseniya Rezvaya, Viktor Drankovskiy
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Тези доповіді
Олексій Миколайович Переяславський, Микола Іванович Іванов, Серггій Анатолійович Шаргородський, Ірина Михайлівна Ковальова
 
XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ” ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ HHO-ЕЛЕКТРОЛІЗЕРА ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ГАЗУ БРАУНА ЯК ДОМІШКИ ДО РІДКОГО ПАЛИВА В АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ Тези доповіді
Ігор Вікторович Ночніченко
 
101 - 125 з 173 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>