XXVI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”

Херсонський національний технічний університет

September 7, 2021 – September 10, 2021


XXV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ”

У вересні 2021 року буде проведена XXVI міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”.

Під час роботи конференції Ви маєте можливість прийняти участь у обговоренні проблем та перспектив розвитку вищої інженерної освіти в Україні та ознайомитися з новітніми досягненнями в галузі технічної гідромеханіки, гідропневмопривода та систем  мехатроніки, гідравлічних і пневматичних машин, гідропередач, автоматизованих логістичних систем.

Участь у нашій конференції надасть Вам можливість: зробити доповідь та опублікувати її у Матеріалах конференції, розмістити статтю у фаховому журналі «Mechanics and Advanced Technologies» що входить до наукометричних баз даних.

Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних засідань, секційних дискусій і стендових доповідей з актуальних проблем гідроаеромеханіки, гідроприводу, гідропневматичних систем керування та мехатроніки.

У ході роботи секцій планується проведення презентацій і виставки досягнень наукових колективів та підприємств. 

ПРОГРАМА ФОРУМУ


Інформація про конференцію

Конференція заснована кафедрою "Прикладної гідроаеромеханіки і мехатроніки" Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у 1996 році.

Конференція проводиться один раз на рік.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Тематики конференції:

  • Технічна гідромеханіка;
  • Гідропневмопривод та системи мехатроніки;
  • Гідравлічні і пневматичні машини, гідропередачі.
  • Повні тексти доповідей, рекомендовані до опублікування оргкомітетом (після їхнього заслуховування), що відповідають вимогам до фахових видань України й виконані відповідно до вимог оформлення, можуть бути опубліковано в спеціалізованому збірнику наукових статей «Вісник НТУУ “КПІ”. Серія машинобудування» та у Всеукраїнському науково-технічному журналі „Промислова гідравліка та пневматика”