Наукові конференції України, XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ”

Розмір шрифту: 
Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса
Олексій Миколайович Переяславський, Микола Іванович Іванов, Серггій Анатолійович Шаргородський, Ірина Михайлівна Ковальова

Остання редакція: 2017-04-26

Анотація (800-1000 знаків)


УДК  62-82:631.3:621.659

Іванов1 М.І., к.т.н., проф., Переяславський1 О.М., к.т.н., доц., Шаргородський1 С.А., к.т.н., доц., Ковальова1 І.М.

1 – Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

ПАРАМЕТРИЧНЕ ЗБУДЖЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙ ПІД ЧАС РОБОТИ РЕГУЛЬОВАНОГО АКСІАЛЬНОГО РОТОРНОПОРШНЕВОГО НАСОСА

В процесі роботи гідравлічних машин (насосів та гідромоторів) часто виникають процеси, які спричинені періодичною зміною параметрів гідравлічної машини, що викликано конструктивними особливостями та принципом дії гідромашин. До таких параметричних процесів відноситься пульсація витрати роторнопоршневих насосів, викликана періодичною дією циліндрів. Пульсації витрати можуть досягати значних величин при невиправдано малій кількості циліндрів.

Раніше також було показано, що пульсації сили притискання блока циліндрів аксіального роторнопоршневого гідромотора при його обертанні до робочого торця розподільника є причиною обмеження значення мінімальної частоти обертання в зв’язку із виникненням резонансних явищ збудження коливань кутової швидкості гідромотора.

Сучасні тенденції розвитку гідравлічних систем мобільних машин різноманітного призначення – сільськогосподарських, будівельних, спецтехніки та інших передбачають використання LS-гідроприводів, які на сьогоднішній день мають найбільш високі показники енергоощадності та економічної ефективності. Принцип дії таких гідросистем передбачає використання регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів, оснащених спеціальними LS-регуляторами.

Дослідження роботи регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів, робочий об’єм яких змінюється завдяки зміні кута нахилу похилого диска, показало суттєві зміни силової дії поршнів блока циліндрів на похилий диск, які мають періодичний характер. Розмах коливань моменту сил, направленого на збільшення кута нахилу похилого диска і, відповідно, подачі насоса, досягає 300 Н×м при номінальному тискові і має періодичний характер. Причому частота коливань указаного моменту при номінальній частоті обертання 2500 об/хв. становить 750 Гц. При цьому внаслідок того, що похилий диск має можливість повороту, коливання даного моменту призводить до коливань кута нахилу похилого диска та пульсацій витрати подачі насоса. Внаслідок даного явища виникають пульсації тиску, виявлені шляхом моделювання роботи насоса та при експериментальних дослідженнях. Розмах зафіксованих коливань тиску наближався до 4% від величини тиску нагнітання. Причому амплітуда пульсацій виявилася залежною від величини тиску на виході насоса на відміну від пульсації витрат насоса, викликаних періодичною дією циліндрів.

Виявлений ефект може викликати помітні пульсації в процесі роботи гідропривода, а також, в результаті викликаних даним явищем притискань похилого диска, до зношення опор гідростатичних підшипників, що вимагає розробки заходів по обмеженню негативного впливу даного явища на працездатність насосів даного типу.


Ключові слова


аксіальний роторнопоршневий насос, регульований, пульсації, параметричне збудження

Full Text: PDF