Наукові конференції України, XXI Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”

Розмір шрифту: 
ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ ТЕРТЯ В СИСТЕМАХ ЗМАЩУВАННЯ З КОНІЧНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
Олексій Дмитрович Коваль, Олег Михайлович Яхно, Фаршад Раззаві

Остання редакція: 2016-05-03

Анотація (800-1000 знаків)


 

При розв’язанні задач, які пов’язані з парами тертя актуальними є проблеми течії оливи між конічними поверхнями. У випадку осьового або обертального руху внутрішнього конуса, течія рідини є нестабілізованою і в залежності від реологічних властивостей мастильного матеріалу може бути описана відповідною системою рівнянь. Наприклад, для випадку  осьового переміщення, розв’язання задачі занурення конуса в конічний об'єм може бути розглянуто у відповідності з аналізом, який проведено у роботі  С.М.Тарга "Основные задачи теории ламинарных течений".

Слід зазначити, що величина крутного моменту, Мкр пропорційна в'язкості, частоті обертання конуса і його внутрішнього радіусу і разом з тим крутний момент істотно пов'язаний з співвідношенням α і β (тобто між величинами кутів конусності). Причому, слід зазначити, що деякі розрахункові формули справедливі лише при певних значеннях величини зазору h. Даний факт призводить до необхідності проведення фізичного моделювання з метою уточнення представлених залежностей.


Ключові слова


Течія в зазорі, системи змащування, конічний зазор, дотичне напруження